Điện toán đám mây – Vai trò của điện toán đám mây trong Big Data

Điện toán đám mây hay còn gọi là Cloud Computing, là mô hình cung cấp các tài nguyên máy tính cho người dùng thông qua Internet.  

Nó giống như nguồn tài nguyên theo yêu cầu cho dù đó là lưu trữ, tính toán, v.v. Điện toán đám mây chỉ tính phí bạn dựa trên lượng tài nguyên máy tính được sử dụng. Vì vậy, ví dụ, nếu bạn muốn đưa ra bản demo cho khách hàng trên một cụm gồm hơn 100 máy và bạn không có quá nhiều máy có sẵn, thì trong trường hợp đó, điện toán đám mây đóng vai trò rất quan trọng.

Điện toán đám mây đóng vai trò quan trọng trong thế giới Big Data, bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng được tối ưu hóa và mở rộng. Điều đó hỗ trợ trong việc thực tế hóa Big Data. 

Trong điện toán đám mây, tất cả dữ liệu được thu thập ở các trung tâm dữ liệu và sau đó được phân phối cho người dùng cuối. Ngoài ra, dữ liệu được sao lưu tự động và phục hồi đảm bảo tính liên tục của doanh nghiệp, tất cả các tài nguyên như vậy đều có sẵn trong đám mây. Bạn sẽ không biết chính xác vị trí của các tài nguyên mà chỉ cần các thiết bị đầu cuối như máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại, vv và kết nối mạng.

Viện ISB_điện toán đám mây

Điện toán đám mây là mô hình cung cấp các tài nguyên máy tính cho người dùng thông qua internet

Các đặc điểm của điện toán đám mây bao gồm:

Nội dung

Khả năng mở rộng

Khả năng mở rộng được cung cấp bằng cách sử dụng điện toán phân tán

Độ co giãn

Khách hàng được phép sử dụng và chỉ trả tiền cho tài nguyên mà họ sử dụng. Trong điện toán đám mây, độ co giãn được định nghĩa là mức độ mà một hệ thống có thể thích ứng với sự thay đổi khối lượng công việc. Do đó bất cứ lúc nào các tài nguyên có sẵn luôn đáp ứng nhu cầu hiện tại của khách hàng. 

Nguồn tổng hợp

Nhiều tài nguyên được cùng sử dụng bởi nhiều tổ chức khác nhau. Các tài nguyên điện toán được tổng hợp để phục vụ nhiều người tiêu dùng khác nhau thông qua mô hình nhiều người thuê, với các tài nguyên đa dạng và phân bổ lại theo nhu cầu của người dùng.

Tự phục vụ

Khách hàng được cung cấp giao diện dễ sử dụng, thông qua đó họ có thể chọn dịch vụ họ muốn. Một người tiêu dùng có thể tự cung cấp các khả năng tính toán, như thời gian máy chủ và lưu trữ mạng,…khi cần mà không cần sự tương tác của con người.

Chi phí thấp

Nó tính phí bạn chỉ dựa trên số lượng tài nguyên máy tính sử dụng nhờ đó mà bạn không cần phải mua cơ sở hạ tầng đắt tiền. Giá cả trên cơ sở tính toán tiện ích là dựa trên việc sử dụng và cần ít kỹ năng CNTT hơn để thực hiện.

Khắc phục lỗi 

Cho phép khôi phục trong trường hợp một phần trong hệ thống đám mây không phản hồi.

Các mô hình triển khai đám mây

Có hai loại mô hình triển khai đám mây chủ yếu:

  • Đám mây chung – Một đám mây được gọi là đám mây chung trên mạng khi các dịch vụ được mở cho mọi người sử dụng.
  • Đám mây riêng – Đám mây riêng chỉ được vận hành trong một tổ chức, có thể được quản lý nội bộ hoặc bởi bên thứ ba hay được lưu trữ bên trong hoặc bên ngoài.

Mô hình phân phối đám mây

Viện ISB_Mô hình triển khai điện toán đám mây

Mô hình phân phối đám mây

Các dịch vụ đám mây được phân loại như sau:

1. Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IAAS): Có nghĩa bạn sẽ được cung cấp cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. Các nhiệm vụ liên quan đến bảo trì sẽ được thực hiện bởi nhà cung cấp đám mây và bạn sử dụng nó theo yêu cầu của mình. Nó có thể được sử dụng như là đám mây chung hoặc riêng. 

2. Nền tảng như một dịch vụ (PAAS): Đám mây lưu trữ đối tượng, sắp xếp, cơ sở dữ liệu, thời gian chạy, v.v. Tất cả những thông tin này có thể nhận trực tiếp từ nhà cung cấp đám mây. Họ có trách nhiệm cấu hình và sử dụng nó.

Nhà cung cấp sẽ cung cấp cho người dùng các tài nguyên nhưng việc kết nối với cơ sở dữ liệu và các hoạt động tương tự khác là trách nhiệm của người dùng. Ví dụ về PaaS là Windows Azure và Google App Engine (GAE).

3. Các ứng dụng hoặc phần mềm như một dịch vụ (SAAS), Salesforce.com, dropbox, google drive, v.v …Người dùng đang sử dụng ứng dụng đang chạy trên đám mây. Tất cả các thiết lập cơ sở hạ tầng là trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ. Để SAAS hoạt động, cơ sở hạ tầng (IAAS) và nền tảng (PAAS) phải được hoàn thiện.

Ứng dụng của đám mây trong Big Data

IAAS trong đám mây chung: Sử dụng cơ sở hạ tầng của nhà cung cấp cho các dịch vụ Big Data, cho phép truy cập vô hạn vào kho lưu trữ và tính toán. IAAS có thể được sử dụng bởi các khách hàng doanh nghiệp để tạo ra các giải pháp CNTT hiệu quả hay để mở rộng quy mô doanh nghiệp.

Nếu quy mô hoạt động của doanh nghiệp đang thay đổi hoặc họ đang tìm cách mở rộng, họ có thể khai thác tài nguyên trên đám mây khi họ cần thay vì mua, cài đặt và tích hợp phần cứng.

PAAS trong đám mây riêng: Các nhà cung cấp PAAS đang bắt đầu kết hợp các công nghệ Big Data như Hadoop và MapReduce vào các dịch vụ PAAS của họ, giúp loại bỏ sự phức tạp của việc quản lý các yếu tố phần mềm và phần cứng riêng lẻ. 

Ví dụ: các nhà phát triển web có thể sử dụng các môi trường PAAS riêng lẻ ở mọi giai đoạn phát triển, thử nghiệm và cuối cùng là lưu trữ trang web của họ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang phát triển phần mềm nội bộ, họ cũng có thể sử dụng PAAS, đặc biệt là để tạo ra các môi trường thử nghiệm và phát triển có rào chắn khác biệt.

SAAS trong đám mây lai: Nhiều tổ chức cảm thấy cần phải phân tích ý kiến khách hàng, đặc biệt là trên phương tiện mạng xã hội. Các nhà cung cấp SAAS cung cấp nền tảng cho việc phân tích cũng như dữ liệu mạng xã hội.

Phần mềm văn phòng là ví dụ tốt nhất về việc các doanh nghiệp sử dụng SAAS. Các công việc liên quan đến kế toán, bán hàng, lập hóa đơn và lập kế hoạch đều có thể được thực hiện thông qua SAAS.

Các doanh nghiệp thường muốn sử dụng một phần mềm thực hiện để thực hiện nhiều tác vụ khác nhau. Phần mềm có thể được đăng ký qua Internet và sau đó truy cập trực tuyến qua bất kỳ máy tính nào trong văn phòng bằng tên người dùng và mật khẩu. 

Cập nhật kiến thức mới

Nhập email để cập nhật nhanh nhất thông tin, kiến thức từ Viện ISB