Sách để bắt đầu với Data Science và Big Data

Những cuốn sách để bắt đầu với Data Science và Big Data

Để bắt đầu với thế giới Data Science (khoa học dữ liệu) và Big Data (dữ liệu lớn) rộng lớn ngoài các kỹ năng ngôn ngữ lập trình cần biết như: Python, R, Big data, Java, SQL các lập trình viên cần đọc thêm những cuốn sách để bắt đầu với Data Science và Big Data dưới đây để có thêm những hiểu biết sâu sắc về các ngành này

Xem thêm: Những kỹ năng cần có để có được công việc đầu tiên ngành Data Science.

Viện ISB_sách để bắt đầu với Data Science_01

Những cuốn sách cần thiết để bắt đầu với ngành Data Science và Big Data

Nội dung

Learning Python 

Cuốn sách này là một bước khởi đầu cho bất cứ ai muốn dấn thân vào thế giới lập trình Python. Với cuốn sách này, bạn sẽ có thể nắm bắt hoàn toàn về Python. Đây là một cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn toàn bộ sự hiểu biết sâu sắc nhất về Python.

sách để bắt đầu với Data Science-01

Sách để bắt đầu với Data Science – Learning Python

Hands – on programming with R

Sách dành riêng cho những đối tượng hoàn toàn mới với R. Với cuốn sách này, bạn sẽ tìm hiểu về một số khái niệm cơ bản của R như các đối tượng, gói, ký hiệu và môi trường.

sách để bắt đầu với data science-02

Sách để bắt đầu với Data Science – Hands – on programming with R

Learning SQL 

Learning SQL là sự mở đầu hoàn hảo cho những người muốn theo học SQL. Với cuốn sách này, bạn sẽ  có thể tìm hiểu một số hoạt động cơ bản trong SQL như lấy, thao tác, tạo cơ sở dữ liệu và tạo bảng. Bạn cũng sẽ tìm hiểu một số mô hình trung gian như nhóm, tham gia các bảng, v.v.

sách để bắt đầu với data science - 03

Sách để bắt đầu với Data Science – Learning SQL

Hadoop: The Definitive Guide

Dữ liệu lớn (Big Data) là một lĩnh vực rộng lớn kết hợp các công cụ và công nghệ khác nhau. Đối với người mới bắt đầu, Hadoop là một công cụ lý tưởng. Với cuốn sách này, bạn có thể thiết kế và duy trì các cụm Hadoop đáng tin cậy để lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ.

Cuốn sách này cũng sẽ dạy cho bạn biết thêm về các gói Hadoop khác nhau như Hive, Pig, HBase, v.v.

sách để bắt đầu với data science - 04

Sách để bắt đầu với Data Science – Hadoop: The Definitive Guide

Big Data at Work: Dispelling the Myths, Uncovering the Opportunities

Cuốn sách đưa ra kiến thức tổng quan về ngành Big Data. Big Data giúp tìm hiểu tầm quan trọng của Big Data với với doanh nghiệp; những công nghệ cần thiết để quản lý Big Data; sức ảnh hưởng của Big Data đến công việc, các công ty và ngành

Ngoài ra, nó còn giúp tìm hiểu thêm về tuyển dụng lập trình viên Big Data; yếu tố thành công trong thực hiện các dự án liên quan đến Big Data và làm thế nào Big Data dẫn đến cách tiếp cận mới trong quản lý các phân tích.

Thêm vào đó là hàng tá ví dụ của công ty, bao gồm UPS, GE, Amazon, United Health, Citigroup và nhiều người khác, cuốn sách này sẽ giúp bạn nắm bắt mọi cơ hội từ việc cải thiện các quyết định, sản phẩm và dịch vụ để củng cố mối quan hệ với khách hàng.

Big Data at Work sẽ chỉ cách đưa Big Data vào hoạt động trong chính doanh nghiệp của mình để  có thể khai thác sức mạnh của tài nguyên này.

sách để bắt đầu với data science - 05

Sách để bắt đầu với Data Science – Big Data at Work: Dispelling the Myths, Uncovering the Opportunities

The Data Revolution: Big Data, Open Data, Data Infrastructures and Their Consequences

Một cách truyền thống thì dữ liệu thực sự đã từng rất khan hiếm, với giá trị đem lại, dữ liệu được lưu trữ và giao dịch một cách rộng rãi. Trong những năm gần đây sự phát triển của công nghệ đã thay đổi vị trí này.

Giờ đây dữ liệu đi theo dạng một dòng chảy sâu và rộng với chi phí tương đối thấp và được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng mạnh mẽ, ngày càng mở và có thể truy cập được.

Một cuộc cách mạng dữ liệu đang diễn ra. Cuộc cách mạng đã định hình lại cách thức kiến ​​thức được tạo ra, hoạt động kinh doanh và quản trị được ban hành, cũng như đưa ra nhiều câu hỏi liên quan đến giám sát, quyền riêng tư, an ninh, hồ sơ và quyền sở hữu trí tuệ.

Trái ngược với sự cường điệu của nhiều phương tiện truyền thông và kinh doanh, Cuộc cách mạng dữ liệu cung cấp một phân tích khái quát và đa chiều về bối cảnh dữ liệu mới nổi. Cuốn sách cung cấp thông tin về:

  • Tổng quan chi tiết về Big Data, dữ liệu mở và cơ sở hạ tầng dữ liệu
  • Giới thiệu khái niệm về dữ liệu, cơ sở hạ tầng dữ liệu, phân tích dữ liệu và thị trường dữ liệu;
  • Cuộc thảo luận đa chiều về những thiếu sót kỹ thuật và hệ quả xã hội, vấn đề chính trị và đạo đức trong cuộc cách mạng dữ liệu
  • Phân tích về ý nghĩa của cuộc cách mạng dữ liệu đối với thực tiễn học tập, kinh doanh.
Sách để bắt đầu với Data Science - 06

Sách để bắt đầu với Data Science – The Data Revolution: Big Data, Open Data, Data Infrastructures and Their Consequences

Nguồn: data-flair.training

Cập nhật kiến thức mới

Nhập email để cập nhật nhanh nhất thông tin, kiến thức từ Viện ISB